Privacy Policy

Wij begrijpen dat privacy belangrijk voor u is en dat u wellicht terughoudend bent in het delen van uw persoonlijke gegevens. Om online te kunnen kopen, is het echter noodzakelijk dat wij een aantal gegevens van u hebben. Uiteraard gaan wij erg zorgvuldig met uw gegevens om.

Fermeditech is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met ons via info@fermeditech.nl Wij zullen u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerken en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zullen of kunnen voldoen.